Важни моменти при вземането на размери за интериорни врати

Измерване на строителния отвор:

Широчина – измерва се миниум на 3 места. Като целта е да се определи най-малкия и най–големия размер, ако зидът е неравен. Трябва да прецените какъв размер крило ще се монтира и дали ще Ви стигне широчината, за да нивелирате и опените касата. Трябва да проверите и нивелацията на двете страни на вътрешната част на зида. Понеже дори и при достатъчно голям отвор, при силна денивелация е възможно да възникнат проблеми при монтажа. В същото време врата може да се монтира при по-малък отвор, ако няма денивелация.

Преработка на строителня отвор

След като определим размера на зида, ако той не пасва на стандарта на нашите врати, отворът трябва да се преработи. Тогава се налага допълнително къртене, ако е приложимо, т.е. ако отворът е по-малък от необходимото. Добре е да знаете, че ако отворът е по–голям, монтаж би бил възможен. Но има риск интериорната врата да не е укрепена достатъчно здраво, а первазите могат да не покрият отвора.

Внимавайте при измерването на широчина

При измерване на широчината е важно да огледате внимателно какво има отстрани на отвора и дали ще се съберат первазите. Ако има препятствия /ключове, контакти,табла/, то това трябва да се вземе предвид, за да се предвиди къде ще се центрира касата при монтажа. Възможно е перваза да бъде сцепен или вратата може да се монтира без перваз. Ако прецените, можете да се пристъпите към преместване на ключ, контакт и т.н. При немските врати не е препоръчително прицепване на статичния перваз.

Измерване на височина

Височина – Принципно крилото се подрязва по време на монтажа, но е важно да го отбележите по време на измерването, като отново търсите най-големя и най-малкия размер. Ако разликата е много голяма, е възможно первазът да не покрие отвора, за да се вземат мерки преди монтажа. Ако височината е малка, необходимо е да поизкъртите до необходимия препоръчителен строителен отвор. Трябва задължително да обърнете внимание на настилките и разликите в нивото на пода между стаите, като тогава трябва да имате предвид, че вратата по всяка вероятност няма да легне на мястото на старата врата и новата каса няма да легне на мястото на старата каса. Важно е да знаете, че ще се наложи рязане на вратата или на касата, когато отвора е под 202см. с монтирана настилка.

Измерване на зида

Измервайте дебелината на зида задължително в двата горни ъгъла, двата долни ъгъла и средата на отвора, като записвате най-големият и най-малкия размер, измервате денивелацията с нивела, като следите в същото време дали има кривини по стената. Целта е да определите сбора на дебелината на зида и денивелацията, за да достигнете до нужния размер каса.

Каса Панел

Когато трябва да вземате размери за каса Панел е добре преди всичко да проверите има ли възможност да се монтира такава. Измерването е първо във вътрешната част на металната каса, като трябва да измерите задължително на поне три места широчината и денивелацията на металната рамка, като следите стриктно дали има “корем” в средата. Дали е възможно поставянето на каса панел съдите по това дали разликата между широчината на металната каса и денивелацията /корема/, са по-големи от размера на нужната каса.

Също при измерването на зида е важно да имате предвид, че касите на каса панела са ограничени в широчина. Цепенето на перваз от страната на крилото е възможно, но максимум 1 см. от страната.